Home           Contacts            Link            SiteMap
กระดานไวท์บอร์ด WhiteBoard  กระดานไวท์บอร์ดพร้อมโครง ไวท์บอร์ดกระจก บอร์ดติดประกาศบุไม้ก๊อก บอร์ดปิดประกาศบุกำมะหยี่ บอร์ดติดประกาศขอบไม้  บอร์ดปิดประกาศตู้กระจก บอร์ดนิทรรศการ บอร์ดเสียบอักษร
__________________________________________________________________________________
กระดานไวท์บอร์ด WhiteBoard

กระดานไวท์บอร์ด WhiteBoard ชนิดธรรมดา
กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก
แบบติดผนัง มีหลาย ขนาดไวท์บอร์ด ตั้งแต่
40x60 cm. 60x80 cm. 80x120 cm.
120x150 cm. 120x180 cm. 120x240 cm.
  จนถึง 120x ความยาวตามความต้องการ
รายละเอียด
- ความหนาแผ่นบอร์ด 10-25 mm.ขึ้นอยู่กับความยาวของตัวบอร์ด
- มีรางวางแปรง ( ไม่มีก็ได้ )
- ขอบอลูมิเนียม สีขาว สีแดง น้ำเงิน เขียว สีเงิน
__________________________________________________________________________________
2009-2017 www.nipponboard.com. All rights reserved.
กระดานไวท์บอร์ด ขอบอลูมิเนียมสีขาว มีรางวางแปรง

   หมวด


กระดานไวท์บอร์ด ขอบอลูมิเนียม สีขาว ไม่มีรางวางแปรง

หมวด กระดานไวท์บอร์ด (Whiteboard)

กระดานไวท์บอร์ด

กระดานไวท์บอร์ด