กระดานไวท์บอร์ด WhiteBoard  กระดานไวท์บอร์ดพร้อมโครง ไวท์บอร์ดกระจก บอร์ดติดประกาศบุไม้ก๊อก บอร์ดปิดประกาศบุกำมะหยี่ บอร์ดติดประกาศขอบไม้  บอร์ดปิดประกาศตู้กระจก บอร์ดนิทรรศการ บอร์ดเสียบอักษร
__________________________________________________________________________________

ไวท์บอร์ดติดสติกเกอร์

กระดานไวท์บอร์ดชนิดธรรมดา กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก
- ขอบทำมาจากอลูมิเนียม
- ติดสติกเกอร์ ตามแบบที่ต้องการ
- ตัดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
- หรือปรินท์ด้วยเครื่อง Inkjet ความละเอียดสูง
- แบบติดผนัง มีหลายขนาดมาตรฐาน ตั้งแต่
- 40*60 cm. จนถึง 120x ความยาวตามความต้องการ

2009-2017 www.nipponboard.com. All rights reserved.
   หมวด


หมวด กระดานไวท์บอร์ด (Whiteboard)

ไวท์บอร์ดติดสติกเกอร์

กระดานไวท์บอร์ด
Home           Contacts            Link            SiteMap