Home           Contacts            Link            SiteMap
กระดานไวท์บอร์ด WhiteBoard  กระดานไวท์บอร์ดพร้อมโครง ไวท์บอร์ดกระจก บอร์ดติดประกาศบุไม้ก๊อก บอร์ดปิดประกาศบุกำมะหยี่ บอร์ดติดประกาศขอบไม้  บอร์ดปิดประกาศตู้กระจก บอร์ดนิทรรศการ บอร์ดเสียบอักษร
   หมวด


2009-2017 www.nipponboard.com. All rights reserved.
ป้ายสถิติความปลอดภัย Safety Record
------------------------------------------------------------------------------------
- ป้ายสถิติความปลอดภัย ขนาด 120*240 ซม.หรือขนาดตามต้องการ
- มีให้เลือกหลายแบบ
       - แบบติดผนัง        -แบบตู้กระจก        
       -แบบเสามีบัว        -แบบโครงสแตนเลสหลังคากระจก
- พื้นเป็นแผ่นอลูมิเนียม ติดด้วยสติกเกอร์สะท้อนแสง
- มีโลโก้ ของ บริษัทฯ ลูกค้า และตัวอักษรรูปแบบตามต้องการ
- โครงเหล็กด้านในบอร์ด หรือกรอบอลูมิเนียมสำหรับบอร์ดตู้กระจก
- ป้าย หนา 1 นิ้ว หรือ 2-4นิ้ว สำหรับบอร์ดตู้กระจก
- มีรางสอดตัวเลข และตัวเลข 0-9
- แบบแขวนผนัง, ขุดหลุมฝังเสาเทปูน, ยึดเพล็ทกับพื้นปูน
------------------------------------------------------------------------------------
หมวด ป้ายสถิติความปลอดภัย Safety Record
ป้ายสถิติความปลอดภัย