Home           Contacts            Link            SiteMap
กระดานไวท์บอร์ด WhiteBoard  กระดานไวท์บอร์ดพร้อมโครง ไวท์บอร์ดกระจก บอร์ดติดประกาศบุไม้ก๊อก บอร์ดปิดประกาศบุกำมะหยี่ บอร์ดติดประกาศขอบไม้  บอร์ดปิดประกาศตู้กระจก บอร์ดนิทรรศการ บอร์ดเสียบอักษร
------------------------------------------------------------------------
บอร์ดติดประกาศนอกสถานที่
- มีหลายขนาดมาตรฐาน 90x120cm ถึง 120x240 cm
  จนถึง 120x ความยาวตามความต้องการ
- โครงสร้างเป็นเหล็ก
- หลังคาเป็นแผ่นอลูมิเนียม , แผ่นเมททัลชีท
- การติดตั้ง ขุดหลุมเทปูน หรือ เพลทยึดพื้น
------------------------------------------------------------------------

   หมวด


บอร์ดติดประกาศนอกสถานที่
ขนาด 120x600 cm.
2009-2017 www.nipponboard.com. All rights reserved.
บอร์ดติดประกาศนอกสถานที่
ขนาด 100x240 cm.
บอร์ดติดประกาศนอกสถานที่
ขนาด 120x240 cm.
บอร์ดติดประกาศนอกสถานที่ แผนผัง
ขนาด 120x240 cm.
บอร์ดติดประกาศนอกสถานที่
บอร์ดติดประกาศนอกสถานที่ บานเดี่ยว
ขนาด 100x150 cm.
หมวด บอร์ดติดประกาศ
บอร์ดติดประกาศนอกสถานที่